CORPORATE

Work with Meaning!

Lucrează cu Sens!

De Ce?

Dintre doi specialiști cu același nivel de expertiză, cel cu performanțe mai ridicate este angajatul care are și abilități transversale (soft skills)

maze center

Grup Țintă

 • Specialiști în diferite domenii de activitate cu experiență medie de muncă
 • Lideri, manageri sau coordonatori cu experiență medie într-o poziție de conducere

Beneficii

Iată câteva beneficii de care se bucură organizațiile care dezvoltă în mod proactiv abilitățile personale ale angajaților:

 • obiective de business atinse (angajați cu performanțe ridicate)
 • performanțe contextuale în muncă (angajați dispuși să depună efort suplimentar, să se ajute, să anticipeze probleme)
 • satisfacție crescută, nivel scăzut de stres
 • climat pozitiv de muncă, colaborare și comunicare deschisă
 • potențial crescut de promovare din interior pe poziții cheie
 • angajați care promovează organizația (brand ambassadors)

Ce se evită?

În același timp, iată câteva probleme pe care le evită:

 • costuri de proces (probleme de comunicare și de luarea deciziilor)
 • costuri de personal (fluctuație crescută a forței de muncă)
 • performanțe scăzute ale angajaților, dezinteres, absenteism
 • nivel crescut de stres, implicare redusă în muncă
 • imagine negativă pe piață

Durată:

10 sesiuni săptămânale (10 x 4h = 40h), aprox. 3 luni

Organizare:

grup online de 5 participanți

Structura programului

Misiunea personală. Conectarea la rolul curent

 • Filosofia personală de muncă
 • Filosofia personală de viață
 • Mission statement (personal) în rolul actual
 • Durata: 2 sesiuni (8 ore)

Motivația care face diferența în muncă (autonomia, perfecționarea, semnificația muncii)

 • Elementele rolului care asigură motivația
 • Competențe de (auto)motivare
 • Durata: 2 sesiuni (8 ore)

Job crafting

 • Plan de (re)definire a rolului pentru maximizarea implicării în muncă
 • Durata: 1 sesiune (4 ore)

(I)Raționalitatea în luarea deciziilor

 • Autocunoașterea limitelor de gândire: (1) efectul de framing; (2) aversiunea față de pierdere; (3) efectul de proprietate
 • Experiențe-prototip: testarea distorsiunilor de gândire; metode de prevenire a erorilor de judecată
 • Durata: 1 sesiune (4 ore)

Comunicarea asertivă

 • Competențe de comunicare asertivă
 • Experiențe-prototip: depășirea unor obstacole reale de comunicare prin asertivitate
 • Durata: 2 sesiuni (8 ore)

Managementul stresului. Reziliență

 • Competențe personale: autoeficacitatea, autorelaxarea prin training autogen
 • Experiențe-prototip: exersarea emoțiilor pozitive complexe (ex: optimismul, reziliența)
 • Durata: 2 sesiuni (8 ore)

Tarif

4000

40h = 5 zile consultanță

800 eur x 5 zile = 4.000 eur

Observații:

 • Modulele sunt interdependente, parcurgerea în întregime asigură obținerea output-urilor.
 • O grupă adecvată este constituită din participanți dintr-o organizație (costurile fiind raportate la companie).
 • Programul se poate adapta pentru cursanți din organizații diferite. În acest caz, se lucrează online cu 5 cursanți, costurile fiind raportate la participant.
 • Programul poate fi urmat de servicii de coaching pentru dezvoltarea competențelor la nivel avansat.

HR Made Easy

HR pe înțelesul tuturor

De Ce?

Dintre 2 organizații mici sau mijlocii similare, cea care are avantajul competitiv este compania cu procesele de resurse umane (mai) bine definite.

maze center

Grup Țintă

Fondatori, directori, manageri din cadrul IMM-urilor (cu max. 100 angajați)

Beneficii

Iată câteva beneficii de care se bucură:

 • costuri operaționale reduse
 • stabilitatea business-ului
 • angajați responsabili și dispuși să contribuie la atingerea obiectivelor de business
 • imagine pozitivă pe piață

Ce se evită?

În același timp, iată câteva probleme pe care le evită:

 • costuri de proces
 • costuri de personal (datorită fluctuației crescute de forță de muncă)
 • performanțe scăzute ale angajaților, dezinteres, absenteism, comportamente contraproductive de muncă (sabotaj, defăimare, subminarea relațiilor de afaceri cu partenerii sau clienții, furt etc.)
 • imagine negativă pe piață

Durată:

10 sesiuni săptămânale (10 x 4h = 40h), aprox. 3 luni

Organizare:

grup online de 3-5 participanți

Structura programului

Misiunea și scopul organizației. Organigrama centrală

 • Mission statement (personal)
 • Mission statement (business)
 • Conectarea celor 2 cu organigrama centrală
 • Durata: 2 sesiuni (8 ore)

Analiza muncii (fundamentul proceselor de HR)

 • Fișe de post
 • Durata: 2 sesiuni (8 ore)

Recrutarea și selecția

 • Competențe de evaluare și selecție
 • Experiențe-prototip: conceperea de ghiduri pentru interviul comportamental & proba de lucru
 • Durata: 1 sesiune (4 ore)

Motivația care face diferența în muncă (autonomia, perfecționarea, semnificația muncii)

 • Competențe de motivare a angajaților
 • Experiențe-prototip: calibrarea factorilor motivaționali la specificul organizației
 • Durata: 2 sesiuni (8 ore)

Aprecierea performanțelor (recompense (non)financiare => implicare, satisfacție, comportamente cetățenești în organizație versus comportamente contraproductive de muncă)

 • Competențe de identificare și apreciere a performanțelor
 • Experiențe-prototip: calibrarea metodelor la specificul organizației
 • Durata: 1 sesiune (4 ore)

Cultura organizației: Cum lucrăm împreună? Ce se întâmplă când cineva face un lucru bun? Ce se întâmplă când un angajat greșește?

 • Valori și asumpții culturale
 • Recomandări și experiențe-prototip pentru creșterea eficienței business-ului
 • Durata: 2 sesiuni (8 ore)

Tarif

2500

40h = 5 zile consultanță

500 eur x 5 zile = 2.500 eur

Observații:

 • Modulele sunt interdependente, parcurgerea în întregime asigură obținerea output-urilor.
 • O grupă adecvată este constituită din echipa de management a unei organizații (costurile fiind raportate la companie).
 • Programul se poate adapta pentru manageri din organizații diferite. În acest caz, se lucrează online cu 5 cursanți, costurile fiind raportate la participant.
 • Programul poate fi urmat de servicii de coaching și asistență pentru implementarea completă a proceselor de resurse umane în organizație, la cerere.
Scroll to Top